Logo Aprilvisje

Algemene voorwaarden

De verkoper

“De online winkel www.aprilvisje.be is een webshop van Sematz, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Voorstraat 49, 9970 Kaprijke en met ondernemingsnummer 0711.975.545 (RPR Gent), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “Aprilvisje”.
De klant kan Aprilvisje als volgt bereiken:
telefonisch: +32 499 35 07 25 of +32 495 76 60 99
per e-mail: info@aprilvisje.be
per post: Voorstraat 49, 9970 Kaprijke”

Algemeen

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van aprilvisje zijn van toepassing op alle leveringen van aprilvisje aan haar klanten.

Het plaatsen van een bestelling staat aldus gelijk aan de aanvaarding door de klant van onderhavige voorwaarden.

        Prijzen

Alle prijzen op www.aprilvisje.be zijn onder voorbehoud van enige typfouten. Aprilvisje heeft het recht om haar prijzen op elk moment aan te passen.

Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
De verzendkosten voor Belgie, bedragen €5,35 onder een bestelling van €35 en zijn GRATIS voor bestellingen hoger dan €35, ongeachte het gewicht of de afmetingen van uw bestelling.
Voor Nederland = 7,95€ en vanaf 100 € GRATIS.

Alle bestellingen worden verzonden met Bpost

Bestellingen

Bestelde artikelen worden maximum 5 dagen voor u gereserveerd. Met uitzondering van artikelen en goederen in uitverkoop of speciala acties. Indien we na het verstrijken van deze periode nog geen betaling voor deze artikelen mochten ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden. Van deze regel kan afgeweken worden mits voorafgaande melding per e-mail (info@aprilvisje.be). Cadeaubonnen en couponcodes zijn enkel te gebruiken bij aankoop in onze webshop en zijn nooit omruilbaar tegen geld.

Betaling

U kan op www.aprilvisje.be op 2 manieren uw bestelling betalen:

  • onmiddellijk met Bancontact, IDEAL, Paypal/Visa- of Masterkaart. Uw pakje vertrekt dan meteen met Bpost en u krijgt via mail  een trackingcode van Bpost.
  • via bankoverschrijving op het rekeningnummer van aprilvisje:

BAN: BE78 7512 0950 5286
BIC: AXABBE22
Referentie: bestelnummer ### (zie e-mail die u na voltooiing van uw bestelling ontvangt). Uw pakje wordt verzonden na ontvangst betaling. ( kan enkele dagen duren.)

Levering

Aprilvisje tracht bestellingen steeds binnen de 24 uur (en alleszins zo snel mogelijk) na ontvangst van de betaling te verzenden via Bpost.
Op die manier ontvangt u de bestelde goederen zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 30 dagen nadat we de betaling ontvangen hebben.

Verzendkosten

Belgie: 7,90 EUR (gratis vanaf 60 EUR)
Nederland: 9,50 EUR (gratis vanaf 100 EUR)

Ruilen en retourneren

Producten aangekocht tijdens de uitverkoop worden niet teruggenomen of terugbetaald.

De bepalingen van dit artikel gelden alleen indien u uw bestelling in hoedanigheid van consument maakt.
Ben je niet tevreden over een of meerdere artikel(en) dan kan je deze aan ons retourneren binnen de 14 dagen vanaf ontvangst van het artikel, zonder opgave van redenen.
Wij besteden veel zorg aan uw bestelling en een reden opgeven bij terugzending kan voor ons heel leerzaam zijn voor onze toekomstige leveringen, waarvoor dank.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Aprilvisje (+32 499 35 07 25 – info@aprilvisje.be – Voorstraat 49, 9970 Kaprijke) via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post of, bij voorkeur, e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Je moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Aprilvisje hebt meegedeeld,
op uw kosten terugzenden naar ons magazijnadres: Voorstraat 49 – 9970 Kaprijke. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De algemene voorwaarden sluiten volgende zaken uit:
– Uit hygiënische overweging : Ondergoed en badkleding
– Artikelen die beschadigd of gedragen zijn
– Artikelen uit de outlet, lente opruiming en artikelen met kortingen van minstens 20%.
– Gepersonaliseerde artikelen op vraag van de klant
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Aprilvisje zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke
waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”  

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Aprilvisje, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Aprilvisje, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

Hoe kunt u retourneren/ruilen?

Je moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Aprilvisje hebt meegedeeld,
De kosten hiervoor zijn voor de koper, terugzenden naar ons magazijnadres: Voorstraat 49 – 9970 Kaprijke.
Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Graag volgende gegevens vermelden : bestelnummer, artikelnaam en uw bankgegevens.

Aansprakelijkheid

Al de artikelen die wij verkopen worden op www.aprilvisje.be zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld.
Aprilvisje kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.

Garantie

Overeenkomstig artikel 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek heeft u als consument bij aankoop van een product van Aprilvisje wettelijke rechten.
Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan u.
Om een beroep te doen op de garantie, moet u het aankoopbewijs kunnen voorleggen. We raden u ook om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Vooraleer het goed terug te sturen dient u contact op te nemen met onze klantendienst (telefonisch: +32 499 35 07 25 of per e-mail info@aprilvisje.be). Het terugsturen gebeurt steeds op uw eigen kosten en op eigen risico.

Bij vaststelling van een gebrek moet u Aprilvisje zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.”